Bund og dræn Legepladser:

Bundopbygning og behovet for drænløsning varierer meget efter områdets størrelse og beskaffenhed.

Generelt skal området afmuldes og bygges op med et bærelag af stabilgrus. For at få overfladen ekstra hård, er det altid en fordel eventuelt at afrette med ca. 2-3 cm. stenmel.

Husk at give afretningen et lille fald til overfladedræn.

Såfremt det drejer sig om belægning på et større areal, eller en skråning, hvor der ikke må forekomme materialevandring under belægningen, vil det være meget hensigtsmæssigt at etablere bundopbygningen med en drænplade.

legeplads bund og dræn

Det er altid en individuel vurdering samt lokale forhold, som afgør den rigtige opbygning, så derfor endelig kontakt NKI hvis du er i tvivl.

Vi kan give dig den rigtige rådgivning med afsæt i landets ubetingede største kompetencer og erfaringer.

legeplads bund og dræn 1

I de tilfælde hvor der fordres en certificeret faldhøjde, anvendes en shockpad, hvis tykkelse afhænger af kravet til faldhøjden.

Som det fremgår af certificeringen fås pad´en i følgende tykkelse til disse faldhøjder:

HIC: 1,0 m. Shockpad: 30 mm.
HIC: 1,6 m. Shockpad: 40 mm.
HIC: 2,8 m. Shockpad: 60 mm.
HIC: 3,2 m. Shockpad: 70 mm.

Udviklet af www.online-results.dk