Bund og dræn:

Ved etablering af bund til landskabsgræs kræves der, kort sagt, en bundopbygning, som hvis man vil lægge fliser.

Dog kan man ved små områder, som f.eks. et smalt bed op ad en husmur, lægge kunstgræsset direkte på den afrettede jord.

Det vil sige, at der skal afmuldes og bygges op med et bærelag af stabilgrus. For at få overfladen ekstra hård, er det altid en fordel eventuelt at afrette med ca. 2-3 cm. stenmel.

Husk at give afretningen et lille fald til overfladedræn.

Såfremt det drejer sig om belægning på et større areal, eller en skråning, hvor der ikke må forekomme materialevandring under belægningen, vil det være meget hensigtsmæssigt at etablere bundopbygningen med en drænplade.

Haveanlæg drænplade

Det er altid en individuel vurdering samt lokale forhold, som afgør den rigtige opbygning, så derfor endelig kontakt NKI hvis du er i tvivl.

Vi kan give dig den rigtige rådgivning med afsæt i landets ubetingede største kompetencer og erfaringer.

Udviklet af www.online-results.dk